προφίλ

Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε
το 1985 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες
επενδύσεις στην Κρήτη, στον τομέα
της παραγωγής και διάθεσης έτοιμου
σκυροδέματος και ασφαλτικών προϊόντων.

Η τάση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτομία,
σε συνδυασμό με την αφοσίωση στην υψηλή
ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό
επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών,
την έφεραν σύντομα στην πρώτη θέση
σε πωλήσεις στον κλάδο της και τη βοήθησαν
να αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς.

Το 2007 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η μονάδα παραγωγής έτοιμων
κονιαμάτων FINOMIX στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Χορδάκι Ακρωτηρίου
Χανίων σε μία έκταση 170.000 m². Η άριστης ποιότητας μαρμαρόσκονη που παράγεται
στο ιδιόκτητο λατομείο μαρμάρου της εταιρείας αποτελεί την κινητήριο δύναμη
και τη βασική πρώτη ύλη για τα οικοδομικά κονιάματα, τις κόλλες πλακιδίων
και μία σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις
της σύγχρονης οικοδομής.

Με τη μονάδα παραγωγής σε συνδυασμό με την έρευνα και ανάπτυξη και τη διάθεση
των ποιοτικών έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX στην ευρύτερη Ελληνική αγορά
μέσω ενός πυκνού δικτύου συνεργατών, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. κατάφερε να αναπτυχθεί
και έξω από τα όρια της τοπικής αγοράς, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται εξαγωγές
σε χώρες του εξωτερικού (Βαλκανικές χώρες, Κύπρος, κ.ά.).

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και τα προϊόντα FINOMIX διαθέτουν
σήμανση CE, όπου αυτό προβλέπεται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα έτοιμα κονιάματα FINOMIX παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε απαίτηση
του κατασκευαστικού κλάδου.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

• Επισκευαστικά υλικά
• Στεγανωτικά & σφραγιστικά υλικά, στόκοι σπατουλαρίσματος
• Κόλλες & αρμόστοκοι
• Κονιάματα δαπέδων
• Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων
• Διακοσμητικά κονιάματα
• Κονιάματα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες
• Βελτιωτικά πρόσμικτα
• Καθαριστικά.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Με τη συνεχή αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού με τεχνολογίες που εκμηδενίζουν
τις εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον, όπως μονάδες αποκονίωσης και φίλτρα,
αλλά και με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
κατατάσσεται στις εταιρίες με έντονο το στοιχείο της περιβαλλοντικής συνείδησης με
σκοπό την προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Μόνιμος στόχος της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών που παρέχει στο αγοραστικό κοινό, πάντοτε με γνώμονα
τον άνθρωπο, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον.