τεχνική υποστήριξη

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση αποτελεί
για τη FINOMIX έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη
και την επιτυχία. Με τους έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς που διαθέτει είναι σε θέση
να παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις και συμβουλές στον τελικό καταναλωτή.

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της FINOMIX παρέχει οδηγίες και εκπαίδευση
στα συνεργεία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των υλικών της,
καθώς και για τη λειτουργία των μηχανημάτων εφαρμογής που διαθέτει.

Οι καταρτισμένοι μηχανικοί της FINOMIX ενημερώνουν τους μελετητές και
τους εργολήπτες για τα νέα υλικά και τις νέες εφαρμογές, ενώ προτείνουν τεχνικές
λύσεις σε εξειδικευμένες εφαρμογές που μπορεί να προκύψουν σε ένα έργο.

Το Τμήμα Τηλεφωνικής Υποστήριξης είναι πάντοτε στη διάθεση του καταναλωτή
από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 09:00 – 15:00, παρέχοντας τεχνικές συμβουλές
και απαντώντας σε πιθανές απορίες.
Καλέστε στο 28210 27000 ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση: solutions@finomix.gr