βοηθητικά υλικά

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΣΟΒΑΔΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΛΙΣΜΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ &ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ