επισκευαστικά υλικά

RP 3000

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ρητινούχος - Ινοπλισμένος

RP 4000

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
Ρητινούχο - Ινοπλισμένο

RP 4000 RAPID

ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

RP 4010-MCI FERRO-PROTECT

ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

RP 4020 CORROSION PROTECT

ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

RP 4100

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
Για στρώσεις πάχους έως 20mm

WATER-PLUG

ΥΠΕΡΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

GRP 4250

ΧΥΤΟ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

COLD-PATCH

ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ