κονιάματα δαπέδων

HT 250 HARD TOP

ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

FS 100

ΗΜΙ-ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Ινοπλισμένο

FLOW 110

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

FLOW DÉCOR COLOUR

ΕΓΧΡΩΜΟ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

FLOW 540 RAPID

ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ