κονιάματα δόμησης

LK 10

ΛΑΣΠΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

LK 15W

ΛΑΣΠΗ ΠΕΤΡΑΣ & ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Ρητινούχα - Υδαταπωθητική

LK 30

ΕΓΧΡΩΜΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ - Ρητινούχο - Υδαταπωθητικό

DM 80 DRY MIX

ΕΤΟΙΜΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΟΒΑΔΩΝ
& ΛΑΣΠΗΣ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ - Ινοπλισμένη

ANTI-LIME POWDER

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

BET C 20/25

ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ ΞΗΡΗ ΜΟΡΦΗ