κόλλες ειδικών εφαρμογών

PORO 510

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ - ΛΕΥΚΗ

GL 520

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ

KF 530

ΠΥΡΙΜΑΧΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ