κόλλες πλακιδίων

KP 80W STANDARD

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΛΕΥΚΗ

KP 100W ACRYLIC

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΛΕΥΚΗ

KP 200W SUPER ACRYLIC

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΛΕΥΚΗ

KP 220W EXTRA

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΛΕΥΚΗ
παρατεταμένου ανοικτού χρόνου επικόλλησης

KP 250W SPECIAL

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΛΕΥΚΗ
για πλακίδια γρανίτη και γενικά μη απορροφητικά πλακίδια

KP 300W FLEXY

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ - ΛΕΥΚΗ

KP 400W MARBLE & GRANITE

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΓΡΑΝΙΤΩΝ - ΛΕΥΚΗ

KP 450 RAPID

ΤΑΧΥΠΗΚΤΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

KP 500W ULTRA ELASTIC

ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΛΕΥΚΗ

KP 600 S2

ΥΨΗΛΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΛΕΥΚΗ