νέα προϊόντα

SPATULA-FINE

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
Ρητινούχα

SPATULA-COARSE

ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
Ρητινούχα

SD 100 ACRYLIC MICRO-DÉCOR

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ

LK 40

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΒΛΕΤΕΣ

FINO-SUPERPLAST

ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ινοπλισμένος - Υδαταπωθητικός