νέα προϊόντα

HYDROFLEX-HYBRID PU

ΥΒΡΙΔΙΚΟ-ΠΟΥΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

EPOXY GROUT 2-12

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

FC 1300-SILOXANE

ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ
Υδαταπωθητικός

FC 1300-SILICONE

ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ
Υδαταπωθητικός

SILICONE PRIMER 1450

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ

SD 300

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ