πατητές τσιμεντοκονίες

SD 70 DÉCOR

ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ
ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ & ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
Ρητινούχα - Αδιάβροχη

SD 80 DÉCOR-FLEX

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ
Αδιάβροχη

SD 90 DÉCOR-MICRO FLEX

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ
Αδιάβροχη

SD 100 ACRYLIC MICRO-DÉCOR

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΤΟΙΧΩΝ

SD 300

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

NATURAL COLOURS

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ