επίχρισματα σε μορφή πάστας

FC 1300 ACRYL

ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Υδαταπωθητικός