στόκοι σπατουλαρίσματος

FOAM-PUTTY

ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΡΩΓΜΩΝ

SPATULA-FINE

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
Ρητινούχα

SPATULA-COARSE

ΧΟΝΔΡΟΚΟΚΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
Ρητινούχα

SC 01

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Υπέρλεπτος - Λευκός

SC 02

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
Λευκός

SC 03

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ
Υπέρλεπτος - Λευκός/Γκρι

SC 04

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΟΚΟΣ
Για κάλυψη ατελειών έως 20mm - Λευκός