υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα

SD 60C COLOUR

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ρητινούχος - Υδαταπωθητικός

FC 1200

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ινοπλισμένος - Υδαταπωθητικός