υδαταπωθητικά έγχρωμα επιχρίσματα

SD 60C COLOUR

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ρητινούχος - Υδαταπωθητικός