υλικά συστήματος Finoclima©

FC 1100

ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Ινοπλισμένη - Υδαταπωθητική

FC 1200

ΡΗΤΙΝΟΥΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Ινοπλισμένος - Υδαταπωθητικός

FC 1300 ACRYL

ΠΑΣΤΩΔΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ
Υδαταπωθητικός

ACRYLIC PRIMER 1350

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ