βελτιωτικά πρόσμικτα

LATEX

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ECO-LATEX

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

FINO-PLAST

ΥΓΡΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

FINOFLEX

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

PLASTOLIT

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ

FINOLIT

ΥΓΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ

AD-PROOF

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

AD-SPL/A-G

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

AD-SPL/F

ΥΠΕΡΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ F