βοηθητικά υλικά

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΛΚΑΛΙΜΑΧΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΡΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ