ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ EPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πυκνότητα (kg/m3) λ (W/m·K) Πάχος (mm)
EPS 80 15-17 0,031 30
50
60
70
100
EPS 100 18-20 0,031 30
50
60
70
100