ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλαστική φρέζα για τη διαμόρφωση θερμομονωτικών πλακών σε εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διάσταση: ∅68mm