ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλαστικοί σταυροί για τη δημιουργία των αρμών κατά την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Πάχος (mm) Τεμ./Συσκ.
Σ1 1 500
Σ2 2 500
Σ3 3 500
Σ4 4 500
Σ5 5 500
Σ7 7 500
Σ9 9 500
Σ10 10 250