ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΛΚΑΛΙΜΑΧΟ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εύκαμπτο αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα βάρους 65gr/m2, για τον οπλισμό εύκαμπτων τσιμεντοειδών στεγανωτικών στρώσεων αλλά και ελαστομερών ακρυλικής, πολυουρεθανικής ή ασφαλτικής βάσης.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα Άνοιγμα καρέ Βάρος Διαστάσεις
Λευκό 2×2 mm 65 gr/m2 1×50 m