ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αγκύρια στερέωσης με πλαστική ή μεταλλική καρφίδα κατάλληλα για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®.
Πιστοποιημένα κατά ETA.
Κατάλληλα για σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρα.
Διατίθενται σε μήκη από 7cm έως 20cm ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας, το είδος και την ποιότητα του υποστρώματος.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Διαστάσεις Πάχος μόνωσης
B1 60x10x70 mm 20 mm
B2 60x10x90 mm 40 mm
B3 60x10x120 mm 70 mm
B4 60x10x140 mm 90 mm
B5 60x10x160 mm 110 mm
B6 60x10x180 mm 130 mm
B7 60x10x200 mm 150 mm