ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτοκόλλητη ταινία υαλοπλέγματος για τον οπλισμό γυψοσανίδων, τσιμεντοσανίδων κλπ. Χρησιμοποιείται και για τη γεφύρωση ρωγμών σε εργασίες επισκευών.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα Βάρος Διαστάσεις
Λευκό 60 gr/m2 0,05×20 m