ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών, κατάλληλο για τη δημιουργία απαιτητικών κατασκευών.
Διατίθεται σε λευκό (CEM I 52,5R) και γκρι (CEM I 42,5N).


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποιοτικών κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης, αποκατάστασης σοβά, επιδιόρθωσης αλλά και για κάθε εργασία που απαιτεί τσιμέντο.


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ανάλογα με την εφαρμογή.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Διατίθεται σε:
• Πλαστικούς σάκους των 4kg σε λευκό και γκρί
• Χαρτόσακους των 25kg σε λευκό
Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους από την υγρασία και τον παγετό.