ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια για τον οπλισμό των σοβάδων και των τσιμεντοκονιών και την αποφυγή ρηγματώσεων.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα Άνοιγμα Καρέ Βάρος Διαστάσεις
Μπλε 10×10 mm 90 gr/m2 1×50 m
Λευκό 4×4 mm 160 gr/m2 1×50 m