ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γωνιόκρανο PVC με αλκαλίμαχο πλέγμα για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Είδος Διαστάσεις Πλέγματος Διαστάσεις
Γωνιόκρανου
Μήκος
Πλάτος Άνοιγμα καρέ
Γωνιόκρανο PVC
με πλέγμα
10+10 cm 4×4 mm 21×21 mm 2,5 m