ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ XPS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις (mm) λ (W/m·K) Πάχος (mm) R (m2·K/W)
1250×600 0,034 30 0,882
40 1,176
50 1,471
60 1,765
70 2,059
80 2,353
100 2,941