ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ

Για την ενίσχυση των αρμών της τοιχοποιίας