ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Γωνιόκρανο PVC με αλκαλίμαχο πλέγμα