ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΡΕΖΑ

Για τη διαμόρφωση θερμομονωτικών πλακών