ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τσιμέντο Portland υψηλών αντοχών, κατάλληλο για τη δημιουργία απαιτητικών κατασκευών.
Διατίθεται σε λευκό (CEM I 52,5R) και γκρι (CEM I 42,5N).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποιοτικών κονιαμάτων επισκευής, σφράγισης, αποκατάστασης σοβά, επιδιόρθωσης αλλά και για κάθε εργασία που απαιτεί τσιμέντο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατίθεται σε:

  • Πλαστικούς σάκους των 4kg σε λευκό και γκρί
  • Χαρτόσακους των 25kg σε λευκό

Διάρκεια αποθήκευσης: Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία και χώρους προστατευμένους από υγρασία και απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.