η επιστήμη
στην υπηρεσία
της κατασκευής

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

η επιστήμη
στην υπηρεσία
της κατασκευής

H κινητήριος δύναμη που οδήγησε στη δημιουργία των έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX, ήταν και παραμένει, η πρόθεση ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, μέσω σοβαρής επιστημονικής έρευνας.

Για τον λόγο αυτό, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, στελεχωμένο από έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, με σκοπό τον σχεδιασμό προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Στόχος της εταιρίας για τη σειρά έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX, είναι τα προϊόντα της να είναι σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα, προσφέροντας ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στον χώρο των δομικών υλικών.

Στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης νέων υλικών και εφαρμογών, η εταιρία συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα συνεργασίας με διακεκριμένα πανεπιστήμια της χώρας. Παράλληλα, συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά κέντρα ανάπτυξης δομικών χημικών στην Ευρώπη με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την άμεση ενημέρωση του ερευνητικού προσωπικού γύρω από νέες τεχνολογίες. Με τις ενέργειες αυτές επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων που παρέχει.