1985

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

διαχρονική
παρουσία

Το 1985, στα Χανιά της Κρήτης, ιδρύεται η εταιρία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. µε όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στους τοµείς του έτοιμου σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και των λατομικών προϊόντων.

Ανοίγει η πρώτη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο Ακρωτήρι Χανίων ενώ παράλληλα ξεκινάει η λειτουργία ιδιόκτητου λατομείου στα Καλόρουμα.

1990-1999

διαρκής
ανάπτυξη

Το 1990 η εταιρία εγκαινιάζει δεύτερο ιδιόκτητο λατομείο στο Χορδάκι Χανίων. Τα δύο λατομεία σε Καλόρουμα και Χορδάκι λειτουργούν έως το 1999 οπότε ξεκινάει η λειτουργία του μεγάλου λατομείου αδρανών υλικών στο Χορδάκι Χανίων στο οποίο συμμετέχει η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Το 1999 επίσης, εγκαινιάζεται η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στον Φρε.

2000-2007

επέκταση
με στρατηγική

Το 2000 ξεκινάει τη λειτουργία της η νέα σύγχρονη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο Χορδάκι.
Για να εξασφαλιστεί η άμεση κάλυψη της ζήτησης στον νομό Χανίων για τις γνωστές αλλά και ειδικές ποιότητες σκυροδέματος, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. εγκαινιάζει νέους υποσταθμούς σε δύο στρατηγικά σημεία: στον Ταυρωνίτη (2002) και στην Κάνδανο (2007).

2008-2009

ανοίγοντας
νέους ορίζοντες

Το 2008 πρωτοεμφανίζεται η σειρά προϊόντων FINOMIX, καθώς η εταιρία εγκαινιάζει το νέο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι Χανίων. Δημιουργείται κέντρο διανομής στον νομό Ηρακλείου προκειμένου να καλύπτεται άμεσα οποιαδήποτε ζήτηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Τα προϊόντα FINOMIX κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά της Κύπρου εκκινώντας την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας.

Το 2009 η εταιρία θέτει σε λειτουργία, στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι, τη νέα µονάδα FINOMARM η οποία αφορά στην κοπή και επεξεργασία φυσικών και τεχνητών λίθων, με στόχο την εμπορία προϊόντων μαρμάρου, πέτρας και γρανίτη τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά.

2014-2016

στην Ελλάδα
& τον κόσμο

Το 2014 η εταιρία λειτουργεί το νέο κέντρο διανομής των προϊόντων FINOMIX στον νομό Αττικής, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών της τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προϊόντα FINOMIX ταξιδεύουν πλέον διεθνώς, συμμετέχοντας σε σημαντικά κατασκευαστικά έργα.

Το 2016 η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. προβαίνει στην εξαγορά της Άλφα Μπετόν Α.Ε. κι εγκαινιάζει τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στον Γαλατά Χανίων.

2019

για το περιβάλλον
& τον άνθρωπο

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που έχει στόχο τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων, καθώς και την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών με τελικό προορισμό τη διακίνησή τους πίσω στην αγορά.
Η εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ της εταιρίας και ο χώρος εναπόθεσης αδρανών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ βρίσκονται στο Χορδάκι Χανίων.

2022

καλύπτοντας την συνεχώς
αυξανόμενη ζήτηση

Το 2022, στα πλαίσια των επενδύσεων και της διαρκούς ανάπτυξης της εταιρίας, ολοκληρώνεται η επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής του εργοστασίου παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX στο Χορδάκι Χανίων, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητά του.

Ολοκληρώνεται επίσης και η δημιουργία νέου κέντρου logistics 2.500m2, συμβάλλοντας στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης των προϊόντων FINOMIX.

2023

υψηλή δυναμικότητα παραγωγής
& άριστη ποιότητα

Το 2023, ξεκινάει η λειτουργία της καινούργιας µονάδας παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χορδάκι Χανίων.
Η νέα, ιταλικής κατασκευής μονάδα, εξοπλισμένη με σύγχρονα συστήματα ανακύκλωσης κρύου και ζεστού, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη διαχείριση των υψηλών απαιτήσεων της αγοράς σε δυναμικότητα παραγωγής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.