1985
Η ΙΣΤΟΡΙΑ

διαχρονική παρουσία

Το 1985, στα Χανιά της Κρήτης, ιδρύεται η εταιρία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. µε όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στους τοµείς του έτοιμου σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και των λατομικών προϊόντων.

Ανοίγει η πρώτη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο Ακρωτήρι Χανίων ενώ παράλληλα ξεκινάει η λειτουργία ιδιόκτητου λατομείου στα Καλόρουμα.

1990-1999

διαρκής
ανάπτυξη

Το 1990 η εταιρία εγκαινιάζει δεύτερο ιδιόκτητο λατομείο στο Χορδάκι Χανίων. Τα δύο λατομεία σε Καλόρουμα και Χορδάκι λειτουργούν έως το 1999 οπότε ξεκινάει η λειτουργία του μεγάλου λατομείου αδρανών υλικών στο Χορδάκι Χανίων στο οποίο συμμετέχει η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Το 1999 επίσης, εγκαινιάζεται η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στον Φρε.

2000-2007

επέκταση
με στρατηγική

Το 2000 ξεκινάει τη λειτουργία της η νέα σύγχρονη μονάδα έτοιμου σκυροδέματος στο Χορδάκι.
Για να εξασφαλιστεί η άμεση κάλυψη της ζήτησης στον νομό Χανίων για τις γνωστές αλλά και ειδικές ποιότητες σκυροδέματος, η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. εγκαινιάζει νέους υποσταθμούς σε δύο στρατηγικά σημεία: στον Ταυρωνίτη (2002) και στην Κάνδανο (2007).

2008-2009

ανοίγοντας
νέους ορίζοντες

Το 2008 πρωτοεμφανίζεται η σειρά προϊόντων FINOMIX, καθώς η εταιρία εγκαινιάζει το νέο εργοστάσιο παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι Χανίων. Δημιουργείται κέντρο διανομής στον νομό Ηρακλείου προκειμένου να καλύπτεται άμεσα οποιαδήποτε ζήτηση σε ολόκληρη την Κρήτη. Τα προϊόντα FINOMIX κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά της Κύπρου εκκινώντας την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρίας.

Το 2009 η εταιρία θέτει σε λειτουργία, στις εγκαταστάσεις της στο Χορδάκι, τη νέα µονάδα FINOMARM η οποία αφορά στην κοπή και επεξεργασία φυσικών και τεχνητών λίθων, με στόχο την εμπορία προϊόντων μαρμάρου, πέτρας και γρανίτη τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά.

2014-2016

στην Ελλάδα
και τον κόσμο

Το 2014 η εταιρία λειτουργεί το νέο κέντρο διανομής των προϊόντων FINOMIX στον νομό Αττικής, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των συνεργατών της τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα προϊόντα FINOMIX ταξιδεύουν πλέον διεθνώς, συμμετέχοντας σε σημαντικά κατασκευαστικά έργα.

Το 2016 η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. προβαίνει στην εξαγορά της Άλφα Μπετόν Α.Ε. κι εγκαινιάζει τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στον Γαλατά Χανίων.

2023

σήμερα,

στον νομό Χανίων, η εταιρία διαθέτει πέντε µονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέματος, ειδικές µονάδες παραγωγής υποστρωµάτων δαπέδων, µία µονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων και ένα ιδιόκτητο λατοµείο µαρµάρου, ενώ παράλληλα συµµετέχει και σε λατοµείο αδρανών υλικών στο Χορδάκι Χανίων.

Τα προϊόντα της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. έχουν κατακτήσει υψηλή θέση στις προτιμήσεις των επαγγελματιών στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο για την άριστη ποιότητά τους, όσο και για το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης που διαθέτει η εταιρία, εξυπηρετώντας τους συνεργάτες και τους πελάτες άμεσα και στοχευμένα, σε κάθε απαιτητικό έργο.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι η εταιρία αποτελεί μία ισχυρή παραγωγική και αναπτυξιακή δύναμη εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς τα προϊόντα της συμμετέχουν σε καινοτόμα έργα και εκτός εθνικών συνόρων. Η δυναμική της εταιρίας, την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική εντός ενός παγκοσμιοποιημένου και απαιτητικού επιχειρηματικού τοπίου, όπως έχει διαμορφωθεί από τις διεθνείς αγορές.