ύψιστη
προτεραιότητα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ύψιστη
προτεραιότητα

 

 

 

 

Για τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος αποτελεί απαράβατη προτεραιότητα. Συνεπώς, τα προϊόντα της σειράς FINOMIX παράγονται σύμφωνα με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διαθέτουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερή και υψηλή ποιότητά τους.

Για τον λόγο αυτό η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων FINOMIX.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ