εξοπλισμός
& δομές
τελευταίας τεχνολογίας

ΥΠΟΔΟΜΗ

εξοπλισμός
& δομές
τελευταίας τεχνολογίας

Τα έτοιμα κονιάματα FINOMIX παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. στο Χορδάκι Χανίων, σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής, Γερμανικής τεχνολογίας.

Το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί σε κατακόρυφη διάταξη με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Η πρόσφατη επέκταση των εγκαταστάσεων παραγωγής αύξησε την δυναμικότητα σε πάνω από 1.000 τόνους ημερησίως με δύο ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής.

Παράλληλα, η εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σταθμών με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία, μείωσε το ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των ενεργειακών αναγκών της εταιρίας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η παραγωγή των κονιαμάτων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
1. Πρωτοβάθμια επεξεργασία: Εξόρυξη και καθαρισμός μαρμάρου
2. Δευτεροβάθμια επεξεργασία: Παραγωγή μαρμαρόσκονης
3. Ξήρανση και κοσκίνιση μαρμαρόσκονης
4. Ζύγιση και ανάμιξη πρώτων υλών
5. Συσκευασία και παλετοποίηση τελικού προϊόντος.

Βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή των κονιαμάτων αποτελούν η άριστης ποιότητας μαρμαρόσκονη που λαμβάνεται από το ιδιόκτητο λατομείο μαρμάρου της εταιρίας, το τσιμέντο, η υδράσβεστος και τα βελτιωτικά πρόσθετα.

Στο εργοστάσιο παράγονται επισκευαστικά, στεγανωτικά & σφραγιστικά κονιάματα, κόλλες πλακιδίων & αρµόστοκοι, κονιάµατα δαπέδων, διακοσμητικά κονιάματα, κονιάµατα δόμησης & έτοιμοι σοβάδες, βελτιωτικά κονιαμάτων & σκυροδέματος, αστάρια και άλλα ποιοτικά δομικά υλικά ικανά να καλύψουν κάθε ανάγκη του κατασκευαστικού κλάδου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ