χτίζουμε
το μέλλον

ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ FINOMIX

oικοδομούν
σχέσεις
εμπιστοσύνης

H κινητήριος δύναμη που οδήγησε τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. στη δημιουργία των έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX, ήταν και παραμένει, η πρόθεση ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στόχος της εταιρίας είναι τα προϊόντα FINOMIX να είναι σύγχρονα, ποιοτικά και εύχρηστα, προσφέροντας ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και διαχρονικές λύσεις στον χώρο των δομικών υλικών.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

διαχρονική
παρουσία

Η εταιρία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 στα Χανιά της Κρήτης, µε όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στους τοµείς του έτοιμου σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και των λατομικών προϊόντων.

37 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ποιοτικός έλεγχος,
πρωτοπορία & καινοτομία

Τα προϊόντα FINOMIX παράγονται σύμφωνα με όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, διαθέτουν σήμανση CE όπου αυτό προβλέπεται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και υπόκεινται σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους ποιότητας προκειμένου να διασφαλίζεται η σταθερή και υψηλή ποιότητά τους.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

αναδεικνύουν
το όραμά σας

Τα έτοιμα κονιάματα FINOMIX καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικοδομής για καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα, φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, διανέμονται σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω ενός πυκνού δικτύου σημείων πώλησης, ενώ παράλληλα εξάγονται σε χώρες του εξωτερικού.

FINOMIX

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Κύπρου

Η Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ είναι ο επίσημος αποκλειστικός αντιπρόσωπος των έτοιμων κονιαμάτων FINOMIX στην Κύπρο.

Η εταιρία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ, με πάνω από 50 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην Κυπριακή αγορά, είναι ένας από τους ηγέτες στην προμήθεια και εμπορία υλικών στην οικοδομική και κατασκευαστική βιομηχανία της Κύπρου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων.

 

FINOMIX

Πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®

Πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, διατηρώντας σταθερό κλίμα στο εσωτερικό των κτιρίων χειμώνα-καλοκαίρι, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.