αποστραγγιστική μεμβράνη (HDPE)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποστραγγιστική μεμβράνη βάρους 400gr/m2, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), για την προστασία τοιχίων υπογείου ή την αντικατάσταση σκυροδέματος καθαριότητας.
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ 13967.