ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΦΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αγκύρια στερέωσης με πλαστική καρφίδα κατάλληλα για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®.
Κατάλληλα για σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρα.
Διατίθενται σε μήκη από 7cm έως 14cm ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας, το είδος και την ποιότητα του υποστρώματος.
Πιστοποιημένα κατά ETAG 004.