ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αγκύρια στερέωσης με πλαστική ή μεταλλική καρφίδα κατάλληλα για το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®.
Πιστοποιημένα κατά ETA.
Κατάλληλα για σκυρόδεμα, τούβλα και πέτρα.
Διατίθενται σε μήκη από 7cm έως 20cm ανάλογα με το πάχος της θερμομονωτικής πλάκας, το είδος και την ποιότητα του υποστρώματος.