ΙΝΕΣ ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ίνες πολυπροπυλενίου υψηλής διασποράς, ανθεκτικές στα αλκάλια, για τον οπλισμό έτοιμου σκυροδέματος, σοβά και τσιμεντοκονίας δαπέδων, και την αποφυγή ρηγματώσεων.