ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΟΒΑΔΩΝ

Για τον οπλισμό σοβάδων & τσιμεντοκονιών